ENGLISH  ČESKY 

Napěťová ochrana

Napěťové omezování odporu je metoda, která chrání dekádu před přetížením tím, že uživateli neumožní navolit hodnoty odporu, u kterých by hrozilo přetížení z důvodu výskytu vyššího napětí než je dovolené. Velikost dovoleného napětí je doporučeno nastavit tak, aby odpovídalo maximálnímu napětí, které se může vyskytovat v systému/obvodu, ve kterém je dekáda používána.

Nastavení dovoleného napětí
Nastavení dovoleného napětí
Obr. 1 Nastavení dovoleného napětí

Napěťové omezování odporu je možné aktivovat přímo pomocí tlačítka nástrojové lišty hlavní obrazovky.

Nástrojová lišta součástí hlavní obrazovky
Nástrojová lišta součástí hlavní obrazovky
Obr. 2 Nástrojová lišta součástí hlavní obrazovky

V kombinaci se systémem teplotní ochrany je zajištěna maximální ochrana před chybami způsobenými uživatelem dekády.


DLL Knihovna

Vystavte vlastní PC aplikaci a ovládejte pomoci ní jakoukoli elektronickou dekádu z nabídky MIKROMARZ.. (Více)


PC Software

Jeden ze způsobů jakým propojit dekádu s PC je za pomoci programu DBOS Control nabízející virtualizaci zařízení.. (Více)

 @ MIKROMARZ 2010 - 2018
Mapa stránek | Dekády | Další info | E-Shop | Kontakt