ENGLISH  ČESKY 

Odporové, kapacitní a indukčnostní dekády!
Vítejte na stránkách www.odporove-dekady.cz zabývajících se moderními měřícími přístroji. Velká část obsahu je věnována elektronickým dekádám nové koncepce, objasněním jejich principu, funkcionality a výhod oproti současným typům dekád. Stránky také slouží jako primární zdroj informací pro platformu Device Board, na které jsou elektronické dekády vyvíjeny. Věříme, že toto informační propojení bude pro současné i potenciální uživatele našich přístrojů stejně kvalitní, jak je tomu u elektronických dekád a platformy Device Board samotné.

Samotné stránky jsou doplněny nově vytvořeným diskuzním fórem, které je primárně určeno pro objasňování konkrétních otázek týkajících se elektronických dekád i platformy Device Board.

Hlavním distributorským kanálem elektronických dekád a dalších originálních měřících přístrojů je E-Shop www.mikromarz.com


PC Software

Jeden ze způsobů jakým propojit dekádu s PC je za pomoci programu DBOS Control nabízející virtualizaci zařízení.. (Více)

 @ MIKROMARZ 2010 - 2018
Mapa stránek | Dekády | Další info | E-Shop | Kontakt