ENGLISH  ČESKY 

Vzdálené řízení platformy Device Board

Na stažení: DBOS Control installer a USB Driver

Stručná charakteristika:

DBOS Control je univerzální ovládací prostředí určené pro platformu Device Board. Hlavní část programu je tvořena virtualizací připojeného přístroje. DBOS Control umožňuje vzdáleně komunikovat s libovolným přístrojem, který má v sobě implementovaný operační systém DBOS verze 3.00 a vyšší (DB3 a DB4) bez ohledu na konkrétní specifikaci uživatelského modulu (Plugboard, viz. Specifikace DB platformy).

DBOS Control Screenshot 1 DBOS Control Screenshot 2
Obr. 1 Hardwarové menu přístrojeObr. 2 Připojený Plugboard

Hlavní rysy:

  • Podpora všech přístrojů s DBOS 3.00 a vyšší
  • Virtualizace přístrojů postavených na DBx
  • Výchozí prostředí pro přístroje DBMx (Device Board Mini)
  • Nezávislost na konkrétní specifikaci přístroje (Plugboard)

Virtualizace přístroje:

Základním požadavkem na virtualizaci obecného zařízení s DBx je vytvoření rychlého komunikačního kanálu mezi displejem a klávesnicí reálného přístroje a jejich virtuálními klony v prostředí DBOS Control. Displej přístroje je vyklonován kompletně. Klávesnice je vzhledem k rozdílnému způsobu ovládání mezi přímými kapacitními tlačítky reálného přístroje a tlačítky ovládanými myší v prostředí počítače virtuáně zdvojena. Každé tlačítko v DBOS Control je tak tvořeno tlačítkem pro krátký a dlouhý stisk, tím je zachován stejný komfort ovládání jako na reálném přístroji.

DBOS Control Screenshot 3 DBOS Control Screenshot 4
Obr. 3 Nastavení displejeObr. 4 Info o klávesách

Tovární funkce:

DBOS Control obsahuje skupinu tzv. továrních funkcí, které přistupují k jádru systému DBOS a slouží ke konfiguraci sériově produkovaných přístrojů postavených na platformě DBx. Přístup do této sekce mají jen partnerské společnosti platformy. Přístup je vázán na konkrétní ID zařízení. Změna ID je umožněna pouze programem DBOS Master Key, který je v ochraném vlastnictví výrobce.

Dále je možné dekádu ovládat pomocí COM Portu a nebo můžete vystavět vlastní aplikaci na naši DLL Knihovně.


Až 4letá záruka

Na dekády do 1000 provozních hodin se vztahuje speciální prodloužená záruka. (Více)


Napěťová ochrana

Neumožní uživateli navolit hodnoty odporu, u kterých by hrozilo přetížení z důvodu výskytu vyššího napětí než je dovolené.. (Více)


Teplotní ochrana

Automatická teplotní ochrana sepne v případě možnosti poškození elektronické dekády. (Více)


LITE Verze

Proč některé dekády nemají displej ani klávesnici? (Více)