ENGLISH  ČESKY 

Operační systém DBOS

DBOS je výchozím operačním systémem platformy Device Board. Řídí chování jednotlivých komponent, umožňuje jejich vzájemnou kooperaci a vytváří běhové prostředí pro jednotlivé aplikace konečného zařízení. Operační systém definuje uživatelské rozhraní pro lokální ovládání přístroje a rozhraní DBOS Control pro vzdálené ovládání přístroje včetně jeho funkční a grafické podoby. Otevřenost systému přináší přímou podporu všech stávajících i nově vznikajících PlugBoardů, které dávají konkrétnímu zařízení jeho specifické funkce.

Blokové schéma pro OS DBOS
Obr. 1 Blokové schéma operačního systému DBOS

Hlavní rysy:

  • Runtime prostředí pro aplikační vrstvu konečného zařízení
  • Obsluhuje systémové prostředky platformy Device Board
  • Definuje uživatelské rozhraní a rozhraní DBOS Control
  • Podpora všech Plugboardů podle specifikace DBx

Teplotní ochrana

Automatická teplotní ochrana sepne v případě možnosti poškození elektronické dekády. (Více)


Platforma DBx

Elektronické dekády jsou postavené na platformě Device Board. (Více)

 @ MIKROMARZ 2010 - 2018
Mapa stránek | Dekády | Další info | E-Shop | Kontakt