ENGLISH  ČESKY 

Operační systém DBOS

DBOS je výchozím operačním systémem platformy Device Board. Řídí chování jednotlivých komponent, umožňuje jejich vzájemnou kooperaci a vytváří běhové prostředí pro jednotlivé aplikace konečného zařízení. Operační systém definuje uživatelské rozhraní pro lokální ovládání přístroje a rozhraní DBOS Control pro vzdálené ovládání přístroje včetně jeho funkční a grafické podoby. Otevřenost systému přináší přímou podporu všech stávajících i nově vznikajících PlugBoardů, které dávají konkrétnímu zařízení jeho specifické funkce.

Blokové schéma pro OS DBOS
Obr. 1 Blokové schéma operačního systému DBOS

Hlavní rysy:

  • Runtime prostředí pro aplikační vrstvu konečného zařízení
  • Obsluhuje systémové prostředky platformy Device Board
  • Definuje uživatelské rozhraní a rozhraní DBOS Control
  • Podpora všech Plugboardů podle specifikace DBx

Platforma DBx

Elektronické dekády jsou postavené na platformě Device Board. (Více)


Napěťová ochrana

Neumožní uživateli navolit hodnoty odporu, u kterých by hrozilo přetížení z důvodu výskytu vyššího napětí než je dovolené.. (Více)

 @ MIKROMARZ 2010 - 2016
Mapa stránek | Dekády | Další info | E-Shop | Fórum | Kontakt