ENGLISH  ČESKY 

Teplotní automatická ochrana

Systém tepelné ochrany chrání dekádu před přetížením, které je způsobené použitím dekády v rozsahu mimo povolené provozní parametry. Systém tepelné ochrany využívá několika čidel teploty vhodně rozmístěných uvnitř dekády. Na základě absolutních a rozdílových teplot a trendu vývoje teploty v čase je schopný zablokovat dekádu v momentě přetížení a vyčkat než se přetížená oblast dekády vychladí. Průběh chlazení dekády je vizualizován sloupcovým ukazatelem včetně stupně přetížení. Tepelnou ochranu lze v odůvodněných případech deaktivovat, ale rozhodně se nedoporučuje v tomto stavu dekádu dlouhodobě provozovat.

Reakce tepotní ochrany
Reakce tepotní ochrany
Obr. 1 Reakce teplotní ochrany

Stupně přetížení:

  1. zvýšená teplotou v okolí dekády
  2. mírné překročení provozních parametrů
  3. středně velké překročení provozních parametrů
  4. velké překročení provozních parametrů – bez aktivní tepelné ochrany by dekáda byla do několika desítek sekund trvale poškozena
  5. kritické překročením provozních parametrů – bez aktivní tepelné ochrany by dekáda byla do několika sekund trvale poškozena


Napěťová ochrana

Neumožní uživateli navolit hodnoty odporu, u kterých by hrozilo přetížení z důvodu výskytu vyššího napětí než je dovolené.. (Více)

 @ MIKROMARZ 2010 - 2018
Mapa stránek | Dekády | Další info | E-Shop | Kontakt