ENGLISH  ČESKY 

Systém automatizovaného řízení hodnoty

Režim automatického přepínání hodnot slouží k automatizovanému nastavování hodnot odporu. Parametry režimu definuje uživatel nastavením počáteční a koncové hodnoty, kroku a periody změny hodnoty.

Parametry pro automatické přepínání hodnot Parametry pro automatické přepínání hodnot Parametry pro automatické přepínání hodnot Parametry pro automatické přepínání hodnot
Parametry pro automatické přepínání hodnot

K dispozici jsou volitelné rozšiřující módy, které je možné nezávisle na sobě kombinovat.

  • cyklický mód - po dosažení konečné hodnoty dojde ke skoku na počáteční hodnotu a opakování režimu
  • pulzující mód - po dosažení konečné hodnoty se změní směr změny hodnoty a režim se vrací zpět k počáteční hodnotě

Cyclic + Changing Automode
Cyclic + Changing Automode
Obr. 2 Cyclic + Changing Automode

Tlačítka aktivace režimu, nastavení směru změny hodnoty a resetování režimu do výchozího nastavení jsou pro rychlý přístup přímo součástí nástrojové lišty hlavní obrazovky přístroje.

Nástrojová lišta součástí hlavní obrazovky
Nástrojová lišta součástí hlavní obrazovky
Obr. 3 Nástrojová lišta součástí hlavní obrazovky

Režim automatického přepínání hodnot je také možné řídit pomocí externího synchronizačního vstupu (ESV), který určuje periodu změny odporu nezávisle na vnitřních hodinách .

Umístění svorek ESV a GND
Umístění svorek ESV a GND
Obr. 4 Umístění svorek ESV a GND

Napěťová ochrana

Neumožní uživateli navolit hodnoty odporu, u kterých by hrozilo přetížení z důvodu výskytu vyššího napětí než je dovolené.. (Více)


DLL Knihovna

Vystavte vlastní PC aplikaci a ovládejte pomoci ní jakoukoli elektronickou dekádu z nabídky MIKROMARZ.. (Více)


Až 4letá záruka

Na dekády do 1000 provozních hodin se vztahuje speciální prodloužená záruka. (Více)


Až 4letá záruka

Na dekády do 1000 provozních hodin se vztahuje speciální prodloužená záruka. (Více)

 @ MIKROMARZ 2010 - 2018
Mapa stránek | Dekády | Další info | E-Shop | Kontakt