ENGLISH  ČESKY 

Systém automatizovaného řízení hodnoty

Režim automatického přepínání hodnot slouží k automatizovanému nastavování hodnot odporu. Parametry režimu definuje uživatel nastavením počáteční a koncové hodnoty, kroku a periody změny hodnoty.

Parametry pro automatické přepínání hodnot Parametry pro automatické přepínání hodnot Parametry pro automatické přepínání hodnot Parametry pro automatické přepínání hodnot
Parametry pro automatické přepínání hodnot

K dispozici jsou volitelné rozšiřující módy, které je možné nezávisle na sobě kombinovat.

  • cyklický mód - po dosažení konečné hodnoty dojde ke skoku na počáteční hodnotu a opakování režimu
  • pulzující mód - po dosažení konečné hodnoty se změní směr změny hodnoty a režim se vrací zpět k počáteční hodnotě

Cyclic + Changing Automode
Cyclic + Changing Automode
Obr. 2 Cyclic + Changing Automode

Tlačítka aktivace režimu, nastavení směru změny hodnoty a resetování režimu do výchozího nastavení jsou pro rychlý přístup přímo součástí nástrojové lišty hlavní obrazovky přístroje.

Nástrojová lišta součástí hlavní obrazovky
Nástrojová lišta součástí hlavní obrazovky
Obr. 3 Nástrojová lišta součástí hlavní obrazovky

Režim automatického přepínání hodnot je také možné řídit pomocí externího synchronizačního vstupu (ESV), který určuje periodu změny odporu nezávisle na vnitřních hodinách .

Umístění svorek ESV a GND
Umístění svorek ESV a GND
Obr. 4 Umístění svorek ESV a GND

Teplotní ochrana

Automatická teplotní ochrana sepne v případě možnosti poškození elektronické dekády. (Více)


DLL Knihovna

Vystavte vlastní PC aplikaci a ovládejte pomoci ní jakoukoli elektronickou dekádu z nabídky MIKROMARZ.. (Více)


Obsah balení

Koukněte se jak to vypadá, když vám domu přijde elektronická dekáda... (Více)


Teplotní ochrana

Automatická teplotní ochrana sepne v případě možnosti poškození elektronické dekády. (Více)

 @ MIKROMARZ 2010 - 2018
Mapa stránek | Dekády | Další info | E-Shop | Kontakt