ENGLISH  ČESKY 

Napěťová ochrana

Napěťové omezování odporu je metoda, která chrání dekádu před přetížením tím, že uživateli neumožní navolit hodnoty odporu, u kterých by hrozilo přetížení z důvodu výskytu vyššího napětí než je dovolené. Velikost dovoleného napětí je doporučeno nastavit tak, aby odpovídalo maximálnímu napětí, které se může vyskytovat v systému/obvodu, ve kterém je dekáda používána.

Nastavení dovoleného napětí
Nastavení dovoleného napětí
Obr. 1 Nastavení dovoleného napětí

Napěťové omezování odporu je možné aktivovat přímo pomocí tlačítka nástrojové lišty hlavní obrazovky.

Nástrojová lišta součástí hlavní obrazovky
Nástrojová lišta součástí hlavní obrazovky
Obr. 2 Nástrojová lišta součástí hlavní obrazovky

V kombinaci se systémem teplotní ochrany je zajištěna maximální ochrana před chybami způsobenými uživatelem dekády.


Až 4letá záruka

Na dekády do 1000 provozních hodin se vztahuje speciální prodloužená záruka. (Více)


LITE Verze

Proč některé dekády nemají displej ani klávesnici? (Více)

 @ MIKROMARZ 2010 - 2018
Mapa stránek | Dekády | Další info | E-Shop | Kontakt