ENGLISH  ČESKY 

10 výhod našich dekád..

V současné době se na trhu měřící techniky vyskytují dva typy dekád. První typ tvoří kvalitní laboratorní dekády s velkou škálou funkcí a bohatou výbavou, jejich cena se však pohybuje v řádech 10-ti tisíců Kč. Druhý typ tvoří standardní mechanické dekády, které se už ze svého principu vyznačují složitým nastavováním hodnot, malou životností a nepřinášejí uživateli všechny potřebné funkce.

Naším cílem je:

  • potenciálním majitelům drahých laboratorních dekád nabídnout funkčně atraktivní alternativu za zlomek ceny
  • potenciálním majitelům mechanických dekád nabídnout kvalitní a funkčně nesrovnatelně bohatší zařízení za stejnou cenu

10 výhod..

Indikace mezních hodnot

Každé zařízení má své maximální parametry, které je nutné dodržet, aby byly trvale zachovány jeho dobré funkční vlastnosti. Proto jsou neustále monitorovány základní veličiny a indikovány na displeji. V případě odporové dekády se jedná o max. zatížení, max. napětí a max. proud rezistorem. Uživatel si může navíc sám zvolit, aby mu dekáda nabízela jen takové hodnoty, u kterých je zajištěno, že jsou dodrženy maximální parametry.


Teplotní ochrana

Automatická teplotní ochrana sepne v případě možnosti poškození elektronické dekády. (Více)


DLL Knihovna

Vystavte vlastní PC aplikaci a ovládejte pomoci ní jakoukoli elektronickou dekádu z nabídky MIKROMARZ.. (Více)

 @ MIKROMARZ 2010 - 2018
Mapa stránek | Dekády | Další info | E-Shop | Kontakt