ENGLISH  ČESKY 

10 výhod našich dekád..

V současné době se na trhu měřící techniky vyskytují dva typy dekád. První typ tvoří kvalitní laboratorní dekády s velkou škálou funkcí a bohatou výbavou, jejich cena se však pohybuje v řádech 10-ti tisíců Kč. Druhý typ tvoří standardní mechanické dekády, které se už ze svého principu vyznačují složitým nastavováním hodnot, malou životností a nepřinášejí uživateli všechny potřebné funkce.

Naším cílem je:

  • potenciálním majitelům drahých laboratorních dekád nabídnout funkčně atraktivní alternativu za zlomek ceny
  • potenciálním majitelům mechanických dekád nabídnout kvalitní a funkčně nesrovnatelně bohatší zařízení za stejnou cenu

10 výhod..

Automatické režimy

Naše dekády disponují systémem periodické změny hodnot. Uživatel volí rozsah, krok změny hodnoty a samozřejmě také čas periody změny. Automatizovaný systém sám nastavuje hodnoty podle navoleného předpisu. Uživatel volí i způsob chování na obou koncích rozsahu, je tak možné dosáhnout několika typů cyklického opakování nastaveného rozsahu hodnot.


PC Software

Jeden ze způsobů jakým propojit dekádu s PC je za pomoci programu DBOS Control nabízející virtualizaci zařízení.. (Více)


Teplotní ochrana

Automatická teplotní ochrana sepne v případě možnosti poškození elektronické dekády. (Více)

 @ MIKROMARZ 2010 - 2018
Mapa stránek | Dekády | Další info | E-Shop | Kontakt